Stanowisko Kancelarii Sejmu ws. wyboru członków KRS jest "niezmienne", wybór został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i ustalonymi procedurami - powiedział w poniedziałek PAP dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

W poniedziałek I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwróciła się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dot. wskazywania kandydatów do KRS. Gersdorf wnioskuje m.in. o udostępnienie w formie informacji publicznej dokumentów, na podstawie których dokonano wskazania kandydatów do KRS.

Grzegrzółka podkreślił w poniedziałek w rozmowie z PAP, że Kancelaria Sejmu "z uwagą podchodzi do każdej, oficjalnej korespondencji". "Podobnie będzie także w tym wypadku - list dotyczy ważnej sprawy, w którą marszałek Sejmu i Kancelaria byli bezpośrednio zaangażowani" - zaznaczył.

Jak zapewnił dyrektor CIS, korespondencja Gersdorf "na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi".

Grzegrzółka oświadczył też, że stanowisko Kancelarii Sejmu ws. wyboru członków KRS "jest niezmienne" - "wybór został przeprowadzony zgodnie z obowiązującym prawem i ustalonymi procedurami". "Dodatkowo, na każdym jego etapie, staraliśmy się jak najszerzej informować opinię publiczną o tym procesie, uwzględniając jednocześnie przepisy ustawy o KRS" - wskazał dyrektor CIS.

W piśmie prezes SN zaznaczyła, że zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa, kandydatów do KRS może wskazywać wyłącznie klub poselski. Zaznaczyła też, że jak wynika z treści druku sejmowego, kandydaci do KRS zostali wskazani przez posłów Klubu Parlamentarnego PiS i posłów Klubu Poselskiego Kukiz'15.

"Posłużenie się wyrażeniem +kandydat wskazany przez posłów Klubu Parlamentarnego+ (...) wywołuje istotne wątpliwości, co do tego, czy dochowana została przewidziana w art. 11d ust. 2 ustawy o KRS procedura wyborów członków Rady i to niezależnie od zastrzeżeń natury konstytucyjnej, co do sposobu jej ukształtowania" - wyjaśniła Gersdorf.

Dodała, "że skoro przepisy ustawy o KRS, wymagają, aby wskazania kandydatów na członków Rady dokonywał klub poselski, to prima facie nie może tego dokonać ani koło poselskie ani klub parlamentarny". Zatem - zaznaczyła - pojawia się problem, czy klub parlamentarny PiS mógł dokonać skutecznego zgłoszenia dziewięciu kandydatów na sędziów KRS.

Sejm wybrał na początku marca 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur.