Rozmawiamy z PAWŁEM SZTWIERTNIĄ, dyrektorem generalnym ZPIFF INFARMA - Rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych nie tylko ogranicza spotkania lekarzy z przedstawicielami firm medycznych. Nie pozwala również na wymianę informacji o działaniach leków, bo wielu kierowników placówek medycznych całkowicie zakazało spotykać się lekarzom z przedstawicielami medycznymi.
Czy nowe regulacje dotyczące ograniczeń w spotkaniach lekarzy i przedstawicieli firm medycznych sprzyjają tworzeniu przejrzystych relacji między nimi?
- Rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych zamiast sprzyjać budowaniu przejrzystych, profesjonalnych kontaktów między firmami farmaceutycznymi a lekarzami skłania do organizacji spotkań w czasie prywatnym lekarzy, sprawia, że stają się one mniej oficjalne i sformalizowane.