Obywatele muszą długo czekać na egzekwowanie orzeczeń sądów; to jedna z "dotkliwych bolączek" procedury sądowo-administracyjnej - ocenił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podczas poniedziałkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha odczytał list prezydenta skierowany do uczestników spotkania.

Anrzej Duda ocenił w liście, że NSA jest jednym z filarów praworządnego ładu Rzeczypospolitej. Zauważył, że sądownictwo administracyjne wykonuje doniosłą pracę państwową i społeczną. "Rozstrzyga spory pomiędzy obywatelem i organem administracji i wymierza sprawiedliwość. Stanowiska zajmowane przez NSA są wartościową prawną busolą, pozwalającą na eliminowanie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych" - wskazał.

Prezydent zwrócił też uwagę, że prezes NSA i składy orzekające sądów administracyjnych, mają kompetencje, co do sygnalizowania organom zwierzchnim istotnych naruszeń prawa lub okoliczności, mających wpływ na jej powstanie. "Instytucja sygnalizacji jest dodatkowym instrumentem, umożliwiającym sądom administracyjnym wymuszenie przestrzegania prawa przez organy administracji publicznej. Zachęcam panie i panów sędziów do wykorzystywania swoich kompetencji w tej mierze" - zaznaczył.

Jak podkreślił, obywatele i inne podmioty prawa, nieraz długo muszą czekać na wypełnienie się sprawiedliwości. "Zbyt często satysfakcja z uzyskanego w sądzie orzeczenia rozpływa się w długoletnich staraniach o wyegzekwowanie tego orzeczenia w praktyce. To jedna z dotkliwych bolączek naszej procedury sądowo-administracyjnej" - ocenił prezydent.

Dodał, że godzi to zwłaszcza w zasadę praworządności oraz zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie. Wskazał, że "zmiana tego niepokojącego stanu rzeczy powinna leżeć wszystkim na sercu".

Zdaniem prezydenta, sądy powinny być wyposażone we właściwe instrumenty kontroli oraz dysponować możliwością egzekwowania wydanych orzeczeń.

Wyraził też nadzieję, że instytucja postępowania mediacyjnego będzie wykorzystywana szerzej w sądownictwie administracyjnym.

Prezydent przypomniał również, że zainicjował społeczną debatę, której celem jest wytyczenie zmian w konstytucji. "Mam nadzieję, że nie zabraknie w tej debacie głosów wybitnych ekspertów pań i panów sędziów. Jestem przekonany, że przeprowadzenie w tym roku referendum konsultacyjnego dodałoby wymiaru wielkiemu świętu Polaków (100-lecia odzyskania niepodległości-PAP)" - wskazał Andrzej Duda.

Prezydent podziękował też sędziom NSA za codzienną pracę. "Składam wyrazy szacunku i uznania paniom i panom sędziom za państwa ogromnie odpowiedzialną i wartościową pracę dla dobra Rzeczypospolitej i polskich obywateli" - dodał.