Deklaracje majątkowe osób pełniących funkcje publiczne będą składane i kontrolowane przez CBA w centralnym systemie elektronicznym.
Specjalna baza internetowa ma być uzupełnieniem projektowanej ustawy o jawności życia publicznego znajdującej się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Propozycje przepisów pilotowanych przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego zakładają ogromne rozszerzenie kręgu zarówno osób zobowiązanych do przedstawiania deklaracji majątkowych swoim przełożonym, jak i tych zobligowanych do ujawniania ich w sieci.
Inaczej niż dotychczas o swoim stanie majątkowym będą musieli informować szefów m.in. żołnierze, strażacy, personel pomocniczy sądów i prokuratur, urzędnicy i lekarze orzecznicy ZUS. Z kolei lustracja mienia w internecie czeka np. dyrektorów i naczelników w urzędach. Projekt ustawy przewiduje też ujednolicenie kwestionariusza majątkowego (dziś bywają one dość zróżnicowane, a ich przedstawianie reguluje kilkadziesiąt różnych ustaw branżowych).