Adwokaci apelują też, by przeprowadzona została kompleksowa kontrola zasad wykonywania tymczasowego aresztowania, w tym celowości i adekwatności stosowania tego środka.

Stanowisko samorządu jest związane z przetrzymywaniem blisko 80-letniej Aliny D. od roku w związku z aferą reprywatyzacyjną. Kobieta jest schorowana, a warunki panujące w areszcie nie pozwalają jej na odpowiednie leczenie. Sąd mimo wszystko uważa, że kobieta powinna przebywać w odosobnieniu. Sędziowie często za wystarczającą przesłankę stosowania najbardziej dolegliwego środka uznają zagrożenie wysoką karą.