Ministerstwo Finansów nie pozwala na uruchomienie dodatkowych środków na realizację zadań związanych z RODO. Przedsiębiorcy muszą więc liczyć się z opóźnieniami w obsługiwaniu ich wniosków.
Od 25 maja 2018 r. zaczną być stosowane nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych. Oznacza to sporo dodatkowych obowiązków nie tylko dla przedsiębiorców, ale też i dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi obecnego generalnego inspektora ochrony danych osobowych.
To od sprawności jego pracy w znacznej mierze będzie zależeć, jak zafunkcjonują nowe przepisy. Musi być przygotowany na obsługę nawet 55 tys. zgłoszeń o naruszeniach rocznie, będzie zajmował się wydawaniem certyfikatów dla firm, zatwierdzaniem branżowych kodeksów postępowań i konsultowaniem oceny skutków dla przetwarzania danych osobowych. Nic więc dziwnego, że jego tegoroczny budżet ma zostać ponad dwukrotnie zwiększony, co wynika choćby z konieczności zatrudnienia 100 nowych pracowników.