Odpowiedzialność

W przypadku gdy właściciel restauracji czy hotelu, w którym odtwarzana jest muzyka, nie wnosi stosownych opłat, konieczne jest bezzwłoczne uregulowanie należności zaległych aż od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

- Uprawnienia kontrolne w zakresie weryfikowania, czy podmiot odtwarzający muzykę uiszcza stosowne opłaty, mają poszczególne Organizacje Zbiorowego Zarządzania - mówi profesor Ewa Nowińska, wspólnik w Kancelarii Prawa Patentowego, Gospodarczego i Konkurencji Szwaja, du Vall, Nowińska i Partnerzy.

Za naruszenie autorskich praw majątkowych grozi odpowiedzialność odszkodowawcza.

- Jeśli lokal łamał prawo przez wiele lat, to kara za uchylenie się od opłat może być bardzo wysoka - ostrzega Bogusław Pluta.

- Do sądu występują zazwyczaj organizacje strzegące praw wykonawców, choć z roszczeniem może wystąpić także autor utworu - twierdzi profesor Nowińska.

Za bezprawne rozpowszechnianie cudzych utworów można być dodatkowo pociągniętym do odpowiedzialności karnej.

Kara pozbawienia wolności za bezprawne rozpowszechnianie cudzych utworów w miejscach, gdzie muzyka stanowi podstawę działalności gospodarczej, może wynosić od sześciu miesięcy do pięciu lat. Jeśli natomiast tego typu działanie nie stanowi stałego źródła dochodu, przedsiębiorcy grozi ograniczenie lub pozbawienie wolności do trzech lat.

Komu zapłacić

W Polsce działa kilka instytucji uprawnionych do pobierania opłat za publiczne odtwarzanie muzyki. Są nimi Związek Producentów Audio Video (ZPAV), reprezentujący prawa producentów, Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS), chroniący prawa autorów oraz stowarzyszenia STOART i SAWP, dbające o interesy samych artystów i wykonawców. Organizacje zbiorowego zarządzania ułatwiają rozliczanie się podmiotów, pobierając opłaty w imieniu każdej z grup.

- Podpisanie takiej umowy gwarantuje funkcjonowanie w pełnej zgodności z literą prawa, a same podmioty, podczas licznych kontroli, nie narażą się na wysokie kary - mówi Bogusław Pluta.

Opłaty za odtwarzanie muzyki stanowią koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy.

410 zł jednorazowa opłata w Warszawie za wykorzystanie muzyki na studniówce zorganizowanej na ok. 100 par

511 zł opłata miesięczna w Warszawie za wykorzystanie muzyki na studniówce w dyskotekach na 500 osób

Podstawa prawna

• Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).