Środki z książeczki będzie można wykorzystać także jako wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. Dotychczas przy zakupie mieszkania lub budowie domu wypłata premii następowała po dokonaniu zakupu. Wkrótce będzie można wcześniej uzyskać premię gwarancyjną z przeznaczeniem jej na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym. Chodzi o kredyt na zakupu lokalu, budowę domu jednorodzinnego czy przebudowę budynku.

- To pozwoli elastyczniej i szybciej uzyskać komercyjny kredyt hipoteczny, a często na lepszych warunkach - podkreśla Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury.

Premia gwarancyjna na wkład własny ma być wypłacana za pośrednictwem banku udzielającego kredyt. Aby uzyskać premię, właściciel książeczki będzie musiał najpierw uzyskać w PKO BP zaświadczenie o wysokości premii i wkładu zgromadzonego na książeczce. Potem powinien zawrzeć z wybranym bankiem umowę kredytu mieszkaniowego w wysokości uwzględniającej premię gwarancyjną i wkład. Zaciągany kredyt będzie pokrywał różnicę między kosztami zakupu mieszkania czy budowy domu a środkami własnymi właściciela książeczki.

Zakup domu lub mieszkania

Tak jak było dotychczas, prawo do premii gwarancyjnej zachowają posiadacze książeczek, którzy zrealizują jeden z celów mieszkaniowych wymienionych w przepisach. Przede wszystkim są to ci, którzy nabyli na własność - w drodze zakupu lub zamiany - dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny, stanowiący odrębną nieruchomość. Z premii mogą skorzystać także osoby, które wybudowały własny dom jednorodzinny i przystąpiły do jego użytkowania, a także ci, którzy uzyskali odrębną własność lokalu mieszkalnego dzięki przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku mieszkalnego. Na wypłatę premii mogą liczyć również osoby, które uzyskały własność domu jednorodzinnego lub odrębną własność lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wybudowanym przez dewelopera.

Mieszkanie w TBS

Na premię może liczyć także właściciel książeczki, który wpłaci kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu. Budowa takiego domu musi być finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Zwykle dotyczy to lokali w towarzystwach budownictwa społecznego.

Prawo do premii przysługuje również właścicielowi książeczki, dokonującemu wpłaty na rzecz osoby, która podpisze umowę najmu lokalu w budynku wielorodzinnym, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w BGK. Również w takim przypadku chodzi głównie o mieszkania w TBS, z tym że wysokość wpłaty nie może być niższa niż 20 proc. ostatecznych kosztów budowy przypadających na dany lokal mieszkalny, którego dotyczyła umowa w sprawie tzw. partycypacji. Uzyskanie premii będzie możliwe dopiero po podpisaniu przez osobę, której dotyczyła wpłata, umowy najmu tego lokalu i dokonaniu wpłaty partycypacyjnej.

6,2 tys. zł wyniosła wysokość średniej premii w 2008 roku