W 2018 roku wzrosną opłaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Maksymalne stawki opłat zostały ogłoszone 25 lipca 2017 roku przez ministra finansów.

Maksymalne stawki opłat

W przypadku usunięcia pojazdu będą wynosić odpowiednio:

 • za rower oraz motorower: 113 złotych,
 •  motocykl: 223 złotych,
 • za pojazd o masie nieprzekraczającej o 3,5 t: 486 złotych,
 •  za pojazd o masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5: 606 złotych
 •  za pojazd o masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 857 złotych,
 •  za pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 1357 złotych.

W przypadku przechowania, opłaty za każdą dobę wynosić będą odpowiednio:

 •  za rower oraz motorower- 20 złotych,
 • za motocykl: 27 złotych,
 •  za pojazd o masie nieprzekraczającej o 3,5 t: 40 złotych,
 •  za pojazd o masie całkowitej powyżej 3,5 do 7,5 – 52 złotych
 • za pojazd o masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: 75 złotych,
 • za pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 200 złotych.

Kiedy pojazd jest holowany na koszt właściciela?

Artykuł 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) określa szereg sytuacji, gdy za usunięcie pojazdu z drogi musi zapłacić jego właściciel. Zaliczają się do nich przypadki, gdy:

 • pojazd został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to prawnie niedozwolone, utrudnia ruch lub stanowi innego typu zagrożenie dla bezpieczeństwa;
 • kierowca nie okaże dokumentu potwierdzającego obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu (ubezpieczenie OC) lub dowodu opłacenia składki na to ubezpieczenie, jeżeli pojazd jest ubezpieczony w kraju nienależącym do UE;
 • pojazd przekroczył dozwoloną masę całkowitą, wymiary lub nacisk osi;
 • pojazd jest prowadzony przez osobę nieuprawnioną do tej czynności – nie posiada ona prawa jazdy lub zostało jej wstrzymane – i w aucie nie znajduje się nikt, kto mógłby przejąć kierowanie pojazdem;
 • kierowca jest nietrzeźwy lub nie ma przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania bądź posiadania pojazdu.
 •  stan pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, uszkadza drogę lub szkodzi środowisku.
 • pojazd został pozostawiony na parkingu dla niepełnosprawnych mimo nieoznakowania kartą parkingową, która to umożliwia

Ustalanie opłat za holowanie i przechowywanie pojazdów to zadanie powiatu

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla takich pojazdów należy do zadań własnych powiatu. Wykonuje je starosta, współpracując z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi lub zlecając ich realizację przedsiębiorcom wykonującym zamówienia publiczne.

Wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingach strzeżonych jest uzależniona od uchwały Rady Powiatu. Organ ustala je corocznie, uwzględniając przy tym stawki maksymalne ogłaszane przez ministra finansów.