ZMIANA PRAWA

Będą surowe kary za jazdę na nartach po spożyciu alkoholu. Nietrzeźwy narciarz zapłaci nawet 2,5 tys. zł. Tyle samo zapłacą osoby, które po kilku piwach popłyną łódką, kajakiem czy żaglówką. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.), którym dziś zajmie się rząd.

Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt nowelizacji, tłumaczy, że obowiązek badania stanu trzeźwości osób jeżdżących na nartach lub pływających po wodach będzie spoczywać na służbach dotychczas uprawnionych do kontroli stanu trzeźwości. Oznacza to, że na stokach będą mogli pojawić się nie tylko policjanci z alkomatami, ale i straż graniczna, która również może kontrolować trzeźwość narciarzy.

Jakub Gołąb z Ministerstwa Zdrowia wyjaśnia, że tzw. stan po spożyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi lub gdy w wydychanym powietrzu jest od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w jednym decymetrze sześciennym. W takim przypadku projekt przewiduje zwykłą karę grzywny. Jednak powyżej tych wartości występuje już stan nietrzeźwości - wówczas grzywna będzie nie niższa niż 2,5 tys. zł.

Ministerstwo Zdrowia dąży do tego, by w Polsce ograniczyć skalę problemów alkoholowych. Jednym ze środków ma być ograniczenie dostępu do alkoholu osobom nieletnim. Ma w tym pomóc zmiana godzin emisji reklamy piwa. W projekcie zaproponowano, że reklamę piwa będzie można prezentować w telewizji czy kinie dopiero po godzinie 23. Obecnie taka reklama dozwolona jest po godz. 22.

Danuta Gut, dyrektor Biura Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, podkreśla, że dzisiejsze przepisy o reklamie piwa są dobre:

- Nie ma żadnych badań, które wskazywałyby, że istnieje jednoznaczny związek między godziną emisji reklamy a spożywaniem piwa przez młodych ludzi. Tymczasem resort zdrowia powołuje się w uzasadnieniu na badania sprzed kilku lat, które były ponadto prowadzone w innych krajach.

WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI

Po wejściu w życie nowelizacji:

• reklama piwa będzie mogła być emitowana między 23 a 6 rano

• co najmniej 2500 zł właściciel sklepu zapłaci za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej

• wprowadzony zostanie zakaz pływania na łódkach, żaglówkach i kajakach po spożyciu alkoholu

• ma obowiązywać zakaz jazdy na nartach po spożyciu alkoholu