Ostatecznie oprócz Polski na powołanie nowej instytucji nie wyraziły zgody także Węgry, Malta, Szwecja i Holandia. Swoich przedstawicieli w Prokuraturze Europejskiej nie będą miały też Irlandia, Dania i Wielka Brytania, które zarezerwowały sobie wyłączenie z unijnej polityki dotyczącej spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w traktatach. Z powodu braku jednomyślności 20 krajów członkowskich UE postanowiła uruchomić procedurę wzmocnionej współpracy (może ona zostać wszczęta pod warunkiem, że chętnych jest co najmniej dziewięć krajów Unii).