Sędziowie dublerzy ocenią przepisy, które były podstawą dopuszczenia ich do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. To kuriozalne i nieetyczne– oceniają eksperci.Na 24 października br. zaplanowano publiczne ogłoszenie wyroku w sprawie z wniosku rzecznika praw obywatelskich. Doktor Adam Bodnar zakwestionował w nim m.in. te przepisy, które niejako wymusiły, aby osoby wybrane przez Sejm obecnej kadencji na zajęte już stanowiska w TK zaczęły sprawować urząd sędziego trybunału. Chodziło tutaj o Mariusza Muszyńskiego, Henryka Ciocha i nieżyjącego już Lecha Morawskiego. Tymczasem to właśnie Muszyński i Cioch mają się pochylić i ocenić zaskarżone przez RPO regulacje.