Polski rząd zadeklarował przed Radą Praw Człowieka ONZ zmiany legislacyjne na rzecz ofiar przestępstw z nienawiści.

Mowa o kodeksie karnym i definicji przesłanek określających przestępstwa z nienawiści. Przesłanki tj. tożsamość płciowa czy orientacja seksualna mają także określać ten rodzaj przestępstwa. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oraz organizacje pozarządowe od wielu lat wskazywały na potrzebę zmiany przepisów w tym zakresie.

Rekomendacje #46 (criminalizing hate crimes on the grounds of age, disability, sexual orientation and gender identity - accepted)