Zgodnie z dotychczasową praktyką wielu sądów młodzi delikwenci podejrzewani o popełnienie czynu karalnego mogli trafić do schroniska na rok, zanim ich sprawa trafiła na rozprawę i to bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. Ustawa nie wymaga bowiem wydawania odrębnych postanowień o przedłużeniu pobytu w zamkniętym ośrodku. Trybunał strasburski uznał to za naruszenie zasady, że każda osoba pozbawiona wolności przez zatrzymanie lub aresztowanie ma prawo wystąpić do sądu o zbadanie legalności swojej izolacji oraz zarządzenie zwolnienia, gdyby okazała się ona bezprawna.

Jak wynika z projektu przygotowanego przez Senat, polskie sądy będą miały teraz obowiązek przynajmniej co trzy miesiące badać, czy przetrzymywanie nieletniego w schronisku pozostaje wciąż zasadne. Każdorazowe przedłużenie pobytu będzie z kolei orzekane w odrębnym postanowieniu, od którego będzie przysługiwało zażalenie. To ostatnie ma być rozpatrywane przez sąd niezwłocznie.