Wykonywanie działalności kosmicznej bez zezwolenia będzie zabronione. Naruszyciel zapłaci równowartość nawet 100 tys. euro. Taka sankcja znajduje się w projekcie ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych.
Oznacza to, że aby wystrzelić rakietę w kosmos, eksploatować wszechświat, a nawet ściągnąć na Ziemię już wystrzelony obiekt, potrzebna będzie zgoda urzędników.
Projekt ustawy dokładnie odnosi się do tego, jakie warunki będzie trzeba spełnić, aby móc uzyskać zezwolenie. Przede wszystkim ubiegający się podmiot będzie musiał wykazać, że troszczy się o wszelkie zasady bezpieczeństwa działalności kosmicznej. Powinien też udokumentować swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie jej realizacji. Konieczne będzie też zobowiązanie do nieprzenoszenia broni atomowej ani żadnej innej broni masowego rażenia w wyprodukowanych przez siebie obiektach.
Projektodawca zastrzega, że prowadzący działalność kosmiczną będzie mógł być przedsiębiorcą, ale nie będzie takiego wymogu. Założeniem działalności gospodarczej jest bowiem jej zarobkowy charakter. Można zaś sobie wyobrazić sytuację, w której podmiot wynoszący rakietę poza atmosferę, nie zarobi na tym.
Ustawa wprowadza też wymóg ubezpieczenia OC. Zgodnie z międzynarodowymi umowami za szkody wyrządzone przez rakiety pod biało-czerwoną banderą odpowiada Polska jako państwo. Ustawa wprowadzi jednak zasadę, że Skarb Państwa będzie miał roszczenie do właściciela obiektu, który spowodował katastrofę. Jego maksymalna wysokość będzie wynosiła tyle, ile wyniesie suma ubezpieczeniowa. Stąd obligatoryjne kosmiczne OC. Pierwotnie planowano, by minimalna suma gwarancyjna wynosiła 60 mln zł na obiekt. Uznano jednak, że byłoby to zbyt obciążające ekonomicznie dla start-upów. Dlatego dopiero po przeprowadzeniu analizy premier określi w drodze rozporządzenia wysokość minimalnej sumy.
W przypadku obiektów kosmicznych, których celem będzie działalność na rzecz podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, nauki, badań lub edukacji, obowiązek ubezpieczenia na wypadek wyrządzenia szkody przez obiekt kosmiczny będzie wyłączony.
Ustawa ma wejść w życie już w 2018 r. W ciągu kilku tygodni powinna zostać zaakceptowana przez rząd, a następnie trafi do Sejmu.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach