Inwestowanie w odnawialne źródła energii to tworzenie niezależności energetycznej na poziomie lokalnym. Poprawia to bezpieczeństwo energetyczne dzięki dostawom energii z własnych źródeł. Ponadto rozwój instalacji energii odnawialnej daje gminom możliwość uczestniczenia w energetycznych programach rządowych i unijnych. Na terenie UE jest kilka gmin samowystarczalnych pod względem energetycznym. Tylko dlatego, że gminy te pozyskują energię cieplną i elektryczną z odnawialnych źródeł energii.

Zobacz pełną treść artykułu - Tygodnik Prawa Administracyjnego w eGP