Sposób na odciążenie orzeczników? Zmniejszenie liczby spraw w apelacji rozstrzyganych w składach kolegialnych. Postulat wprowadzenia idących w tym kierunku zmian w kodeksie postępowania karnego wystosowała prof. Małgorzata Gersdorf.
W dokumencie „Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie” I prezes Sądu Najwyższego proponuje, aby do katalogu spraw rozpoznawanych w składach jednoosobowo dopisać m.in. te o wydanie wyroku łącznego oraz postępowania wszczęte z oskarżenia prywatnego.
Za mało wyjątków