Warto się bronić przed wyciekiem informacji i strzec tego, co dla firmy najcenniejsze.

Sukces w biznesie najczęściej zależy od posiadania określonych informacji, które pozwalają przedsiębiorcy na skuteczny rozwój, celne inwestycje i tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Ich zdobycie lub wytworzenie wiąże się ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi, twórczymi i organizacyjnymi. Z prowadzeniem firmy łączy się też rywalizacja z innymi przedsiębiorcami, ale równocześnie podejmowanie różnych form współpracy, w tym z bezpośrednimi albo potencjalnymi konkurentami. Na każdym z tych obszarów działalności, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, zawsze powinny być przedsięwzięte odpowiednie środki zapobiegające ujawnieniu cennych informacji. W ich ochronie pomagają określone regulacje ustawowe i umowne. Warto wiedzieć, jakie są to regulacje i jak z nich umiejętnie skorzystać, aby z jednej strony zapobiec wyciekowi informacji, a z drugiej – kiedy do ujawnienia dojdzie – skutecznie dochodzić swoich praw.

Co to jest tajemnica przedsiębiorstwa