O udostępnienie dokumentu parokrotnie zwracało się do KRP prokuratorskie stowarzyszenie Lex Super Omnia, krytycznie recenzujące politykę obecnego kierownictwa. Przekonywało, że obowiązek współpracy z organizacjami zrzeszającymi prokuratorów przy wykonywaniu zadań ustawowych wynika wprost z treści art. 3 par. 1 pkt 13 ustawy o prokuraturze. Stowarzyszenie zwróciło też uwagę, że nowa rada, której rolę przemodelowała reforma prokuratury przeforsowana przez PiS, miesiącami prowadziła prace nad projektem, nie mając do tego podstawy prawnej (skład KRP jest teraz wyznaczany przez PG). Ustawa obowiązująca od 4 marca 2016 r. nie przyznała bowiem KRP wyraźnych kompetencji do ustalania standardów etycznych wiążących śledczych. Upoważnienie do przygotowania nowego kodeksu wprowadzono dopiero przy nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie 12 sierpnia 2017 r.