Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie sędzia Tomasz Szymański nie stwierdził podstaw do podejmowania czynności dyscyplinarnych, w szczególności wszczęcia z urzędu postępowania dyscyplinarnego, wobec sędziego Waldemara Żurka.

Rzecznik przeprowadził czynności sprawdzające, w jakim charakterze sędzia Waldemar Żurek brał udział w protestach przed Sejmem 16 lipca, po zapytaniu złożonym przez dziennikarza „Gazety Polskiej”.

W przedstawionym w czwartek stanowisku zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie uznał, że brak jest przesłanek do przyjęcia, by sędzia Żurek popełnił przewinienie służbowe, w szczególności pod postacią uchybienia godności urzędu sędziego.

O sprawie napisał na początku tego miesiąca portal Niezależna.pl. Żurek, rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, brał udział w demonstracji przed Sejmem 16 lipca - podkreślił portal.

Niezależna.pl przytacza art. 178 ust. 3 Konstytucji, mówiący, że "sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

16 lipca zgromadzeni przed Sejmem demonstrowali przeciwko planowanym przez PiS zmianom w sądownictwie. Obecni byli m.in. przedstawiciele PO, Nowoczesnej, KOD, Partii Razem.