Czy jedna osoba będzie mogła zostać powołana na inspektora ochrony danych przez wiele różnych firm? Nowe przepisy unijne wprost tego nie zabraniają, ale również wprost tego nie umożliwiają.
Przedsiębiorcy intensywnie przygotowują się, aby sprostać wymaganiom nowych unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, które zaczną być stosowane 25 maja 2018 r. Jedną ze zmian będzie zastąpienie dzisiejszych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) inspektorami ochrony danych (IOD). To specjaliści, którzy zajmują się ochroną danych osobowych. Przygotowują niezbędne dokumenty (np. regulaminy), nadają uprawnienia dostępu do danych czy kontrolują procedury bezpieczeństwa. Mogą być zatrudnieni w ramach firmy, często jednak ich usługi są outsourcowane. W ten sposób jedna osoba może pełnić funkcje ABI dla wielu różnych przedsiębiorstw.
Rekordzista został powołany na ABI już przez 140 różnych podmiotów.