Jak podkreślił, projekt jest już gotowy w ministerstwie.

"Zaraz po urlopie mam nadzieję, że będzie okazja, by skierować go (projekt) do konsultacji międzyresortowych" - powiedział minister sprawiedliwości.

"Ufam, że rząd podzieli moją opinię o konieczności radykalnego jeszcze zaostrzenia kar właśnie wobec sprawców tych najokrutniejszych przestępstw seksualnych, które zdarzają się w Polsce" - dodał Zobro.