Bez słowa wyjaśnienia na temat powodów swej decyzji prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała ministra spraw zagranicznych, że kończy realizację postanowień porozumienia w sprawie tłumaczenia i udostępniania orzeczeń trybunału w Strasburgu.
Porozumienie w 2014 r. zawarły resorty spraw zagranicznych i sprawiedliwości, Naczelny Sąd Administracyjny i właśnie TK. Sygnatariusze zobowiązali się do tłumaczenia rocznie 10 wyroków wydanych wobec innych państw – stron konwencji. Są one udostępniane pod linkiem http://hudoc.echr.coe.int/. W ramach realizacji porozumienia dotąd udało się przełożyć 105 pełnych orzeczeń lub obszernych ich wyciągów.