Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt rozporządzenia w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. To efekt wchodzącej w sobotę w życie nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, która przewiduje możliwość przekazywania pieniędzy z funduszu nie tylko organizacjom pozarządowym, lecz także podmiotom ze sfery finansów publicznych.
Pieniądze, które trafiają do funduszu, np. z nawiązek zasądzanych od pijanych kierowców, będą mogły być przeznaczane na pomoc medyczną czy prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ale także na zakup sprzętu dla policji lub służby zdrowia. Co więcej, z pieniędzy tych będą mogły być opłacane szkolenia dla policjantów i prokuratorów na temat mediacji w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich oraz same mediacje.
Rozporządzenie umożliwi też finansowanie z funduszu tworzenia lub remontowania tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań, w których zeznania składają dzieci, oraz pokrywanie kosztów tłumacza (także języka migowego), pomocy psychologicznej, indywidualnego nauczania bądź opieki dla dzieci w żłobkach i klubikach.
Z kolei z części funduszu przeznaczonej dla osób opuszczających zakłady karne, środki będą mogłyby być przeznaczone m.in. na pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych, dopłaty do czynszów, poradnictwo prawne i zawodowe, szkolenia i kursy podnoszących kwalifikacje zawodowe, udział w programach podnoszących kompetencje społeczne, radzenie sobie z agresją, przemocą i uzależnieniami czy na leczenie.
Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że rozszerzenie katalogu podmiotów o podmioty publiczne nie odbije się na finansowaniu zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Pod koniec ubiegłego roku na koncie funduszu było ponad 385 mln zł. W całym 2016 r. udzielono z niego pomocy 71 tys. osób opuszczających zakłady karne. Z kolei w 2015 r. (to najświeższe dane) liczba osób pokrzywdzonych, które uzyskały bezpłatną pomoc, przekroczyła 24 tys.