Komisja Praw Człowieka przy NRA w swojej uchwale odniosła się do deklaracji przedstawicieli polskiego rządu o niewykonywaniu postanowienia o zastosowaniu środków tymczasowych wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie C-441/17 R, dotyczącej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

Trybunał Sprawiedliwości nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej. Zakaz wycinania drzew będzie obowiązywać do momentu rozstrzygnięcia sprawy. Harewstery powinny natychmiast wstrzymać prace. Niestety wycinka trwa nadal. Za jej kontynuacją jest między innymi Minister Szyszko.

Komisja Praw Człowieka przy NRA tłumaczy, że decydując o udzieleniu ochrony tymczasowej Trybunał nie przesądził jeszcze, czy zarzuty Komisji Europejskiej wobec Polski są słuszne. Uznał jednak, że nie można wykluczyć ich trafności, a brak ochrony tymczasowej może grozić nieodwracalnymi szkodami dla środowiska naturalnego na terenie Puszczy Białowieskiej.

- Trybunał wskazał, że działania władz polskich, ze względu na ich zakres i intensywność, prowadzą do nieodwracalnego przekształcenia lasu o charakterze naturalnym w las gospodarczy - wyjaśnia NRA.

KPCz tłumaczy, że postanowienia trybunały mają taką samą moc, obowiązują bezpośrednio i powinny być wykonywane przez państwa członkowskie UE, jak każde inne orzeczenie Trybunału.

- Jawne lekceważenie przez władze Polski orzeczenia Trybunału stanowi pogwałcenie traktatowego prawa Unii Europejskiej oraz wprowadza zagrożenie dla poziomu ochrony środowiska naturalnego. Działanie to podważa zaufanie do władz polskich i stanowi jednoznaczny sygnał, że polski rząd nie zapewnia efektywnej realizacji norm prawa europejskiego oraz dopuszcza się działań mogących prowadzić do nieodwracalnej degradacji środowiska naturalnego. – czytamy w uchwale.

TREŚĆ UCHWAŁY >>