Kluczowy przepis dekretu Bieruta w dokumentach warszawskiego ratusza brzmi inaczej niż w rzeczywistości. Urzędnicy wykasowali jeden znak. I tym samym otworzyli szerzej furtkę do zwrotów.
Artykuł 7 ust. 1 dekretu Bieruta do dziś jest jednym z najważniejszych przepisów w polskim prawie. To właśnie on stanowi podstawę reprywatyzacji.
Jego pierwsza część – a zarazem pierwsza przesłanka uzyskania korzystnej decyzji zwrotowej – brzmi tak: „Dotychczasowy właściciel gruntu, prawni następcy właściciela, będący w posiadaniu gruntu (...)”. To oznacza, że uprawnieni do wystąpienia o zwrot nieruchomości (względnie odszkodowanie) byli dotychczasowi właściciele gruntu, będący w jego posiadaniu, a także prawni następcy właściciela – również będący w jego posiadaniu.