Rozwiązania przyjęte w noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych niosą zagrożenia dla niezależności tych sądów - głosi czwartkowa uchwała podjęta przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

"Sposób realizacji przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego nadanych tą ustawą uprawnień wymaga bacznej obserwacji. Pozwoli to obywatelom zweryfikować rzeczywiste skutki wprowadzanych zmian" - dodano.

Sędziowie przyjęli z uznaniem odmowę podpisania przez prezydenta ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym. W uchwale zadeklarowali też chęć współpracy przy reformie wymiaru sprawiedliwości. Podziękowali "wszystkim zaangażowanym w obronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

"Pozostajemy poruszeni wyrazami poparcia, które odbieramy jako przejaw głębokiej obywatelskiej odpowiedzialności za dobro wspólne i wielkie zobowiązanie do podejmowania przez sędziów działań w celu zwiększenia zaufania ze strony całego społeczeństwa" - napisali sędziowie SN.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował, że zdecydował o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych; zapowiedział też przygotowanie projektów ustaw o SN i KRS w ciągu dwóch miesięcy.

Nowela ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Zgodnie z nowelizacją ich następców wybrałby Sejm, dzisiaj wybierają ich środowiska sędziowskie. Nowa ustawa o SN przewiduje m.in. przeniesienie sędziów w stan spoczynku.