statystyki

Zmiany w k.p.a. a przepisy o nieruchomościach. Nowe regulacje nie zawsze znajdą zastosowanie

autor: Maciej J. Nowak26.07.2017, 10:00; Aktualizacja: 26.07.2017, 10:18
działka

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania może przyspieszyć zarówno dokonanie ewidencyjnego podziału nieruchomości, jak też wymierzenie opłaty adiacenckiejźródło: ShutterStock

Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego znajduje przełożenie na wiele konkretnych postępowań, m.in. także w zakresie gospodarki nieruchomościami. Niezbędna jest przy tym analiza, w jakim stopniu te regulacje zmieniają dotychczasowe zasady.

Trzeba zastrzec, że na obecnym etapie wiele propozycji, rozwiązań i wykładni należy traktować jako głos w dyskusji. Znaczna część nowych przepisów z kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) dopiero bowiem czeka na doprecyzowanie i odniesienie w innych przepisach.

Jeśli chodzi o ustawę z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm., dalej u.g.n.), koncentrujemy się dziś na trzech rodzajach postępowań dotyczących:

● ewidencyjnych podziałów nieruchomości,

● wymierzania opłaty adiacenckiej,

● wywłaszczeń nieruchomości.

Właściciele stroną podziału

Zgodnie z art. 97 ust. u.g.n., podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Z art. 97 ust. 3 wynika zaś, że czynność tę można dokonać z urzędu w sytuacji, gdy jest ona niezbędna dla realizacji celów publicznych lub gdy dzielona nieruchomość stanowi własność gminy i nie oddano jej w użytkowanie wieczyste. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt I OSK 2236/14, LEX nr 2141270), stroną postępowania o podział nieruchomości są właściciele nieruchomości dzielonej. Podział bowiem może – co do zasady – mieć miejsce tylko po wewnętrznych granicach dzielonych nieruchomości. Jeżeliby natomiast okazało się, że podział, wbrew zasadzie, wyszedł poza nie i naruszył granice sąsiednich nieruchomości, to wówczas ich właściciele mają interes prawny w postępowaniu podziałowym. A jeśli zostanie to prawomocnie zaskarżone, to również w postępowaniach mających na celu wzruszenie ostatecznych orzeczeń w przedmiocie podziału. Zasadniczo więc wnioskodawcy są stronami postępowania, przy czym nie występują w nim strony o sprzecznych interesach.

Określona w art. 98a ustawy opłata adiacencka jest wymierzana przez organ administracji publicznej z urzędu, jako konsekwencja dokonania podziału nieruchomości na wniosek. Na podobnej zasadzie uregulowano wymierzanie tej opłaty z art. 107 oraz art. 145 u.g.n.


Pozostało jeszcze 82% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane