Ostatni powołany sędzia Trybunału Konstytucyjnego oficjalnie zrezygnował z posady w zarządzie spółki z o.o. Taką informację przekazało DGP biuro TK. Tym samym rozwiane zostały wątpliwości dotyczące pełnienia przez sędziego Andrzeja Zielonackiego funkcji, których łączenie z orzekaniem w trybunale jest ustawowo zakazane.
Jak pisaliśmy niespełna tydzień temu, z danych zamieszczonych w elektronicznym Krajowym Rejestrze Sądowym wynika, że Zielonacki wciąż jest członkiem zarządu spółki Dr Neuhaus & Wspólnicy Brokerzy. Tymczasem zgodnie z art. 11 ustawy o statusie sędziów TK (Dz.U. z 2016 r. poz. 2073) nie mogą oni m.in. sprawować funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego. Nie mogą też np. prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek. Biuro TK tłumaczy jednak, że sędzia przesłał pisemną rezygnację z tego stanowiska na adres spółki 13 czerwca, a zatem tydzień po tym, jak został wybrany przez Sejm. Ale ponieważ zarząd nie zgłosił zmian w swoich władzach, sędzia wystąpił do wrocławskiego sądu rejonowego o wezwanie obowiązanych do złożenia stosownego wniosku lub ewentualnie wykreślenie danych niezgodnych w istniejącym stanem prawnym w trybie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.