Rodzinom zmarłych członków Trybunału Konstytucyjnego państwo zagwarantuje pomoc finansową. Do tej pory takich przepisów nie było.
Zaledwie kilka dni po śmierci sędziego TK Lecha Morawskiego w Sejmie pojawił się projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, który ureguluje prawa bliskich zmarłego w zakresie ubezpieczenia społecznego. Rozwiązania te znajdą się w nowelizacji ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2073).
Trzeba usunąć luki