Dobrze, że Sąd Najwyższy nadał uchwale z 21 grudnia 2007 r. moc zasady prawnej. Sądy rozstrzygające spory wspólnot mieszkaniowych nie powinny mieć wątpliwości, czy są one podmiotami prawa i czy mogą nabywać prawa do odrębnego majątku. Z drugiej strony, uchwała SN budzi wątpliwości i prowokuje kolejne pytania.
Dobrze, że Sąd Najwyższy nadał uchwale z 21 grudnia 2007 r. moc zasady prawnej. Sądy rozstrzygające spory wspólnot mieszkaniowych nie powinny mieć wątpliwości, czy są one podmiotami prawa i czy mogą nabywać prawa do odrębnego majątku. Z drugiej strony, uchwała SN budzi wątpliwości i prowokuje kolejne pytania. Skoro w skład majątku wspólnoty mogą wchodzić tylko prawa związane z gospodarowaniem majątkiem wspólnym, to czy do majątku może być zaliczony samochód potrzebny zarządcy? Jak dokonać rozliczeń, gdy właścicielem jednego z lokali jest wspólnota, a właściciel innego lokalu postanowił go sprzedać? Na tym tle mogą pojawić się spory, które znów trafią na wokandę sądów