Chciałbym zapowiedzieć zaostrzenie odpowiedzialności karnej za sprawy związane z wielkimi wyłudzeniami i przestępstwami, które dotyczą mienia wielkiej wartości - powiedział minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

"Nie ma w polskim Kodeksie karnym materialnym przepisów, które zaostrzałyby odpowiedzialność karną w przypadku, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, którego efektem jest szkoda obejmująca mienie wielkiej wartości, czyli mienie przekraczające milion zł i jego wielokrotność" - dodał Ziobro podczas konferencji prasowej w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie.

Dodał również, że "nie może być tak, że mamy do czynienia nieraz z sytuacjami błahymi kiedy sądy wobec ludzi bezbronnych, słabych, bezdomnych, chorych nawet stosują tymczasowe aresztowanie i organa wymiaru sprawiedliwości są bezwzględne, surowe i bardzo twarde, a wobec sprawców podejrzanych o wielomilionowe wyłudzenia okazują sądy swoją wspaniałomyślność i nie stosują przewidzianych w polskim prawie środków".

"Dlatego zmiana prawa karnego materialnego będzie dodatkowym wzmocnieniem przesłanki do stosowania w tego rodzaju przypadkach tymczasowego aresztowania z uwagi na wysoką grożącą karę" - podkreślił Ziobro.

Ostatnio szczeciński sąd nie uwzględnił wniosków o areszt wobec 10 osób, które według prokuratury narazili na 30 mln zł strat Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police. "Sąd uznał, iż zebrane w sprawie dowody, ale także postawa procesowa podejrzanych, nie pozwalają na zastosowanie wobec nich najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania" - mówił w piątek rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa na decyzję o niezastosowaniu aresztu prokuratorzy prowadzący śledztwo niezwłocznie złożą zażalenie.

"Biorąc pod uwagę bardzo poważne straty, jakie Skarb Państwa z tego powodu poniósł oraz możliwość matactwa, możliwość ucieczki również w związku z grożącą wysoką karą przez osoby, które mogły dopuścić się tego rodzaju przestępstw, prokuratura w sposób zasadny złożyła wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych" - powiedział Ziobro odnosząc się do tej decyzji sądu.

Jak dodał "niestety rzeczą bardzo zasmucającą, a z punktu widzenia prokuratorów i funkcjonariuszy CBA - którzy wykonali bardzo ciężką pracę - kompletnie niezrozumiałą i szokującą była decyzja sądu rejonowego, który odmówił w tych warunkach zastosowania tymczasowego aresztowania, czym może istotnie przyczynić się do utrudnienia prowadzenia tego śledztwa".