Przedsiębiorcy nie mogą zachęcać do spożywania cukru w dużej ilości, choćby używali przy tym prawdziwych argumentów. Jest to bowiem niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami żywieniowymi i zdrowotnymi uznawanymi w Unii Europejskiej. Uznał tak Trybunał Sprawiedliwości UE.

Sprawa, którą zajmował się trybunał, dotyczyła spółki Dextro Energy. Wytwarza ona różnego rodzaju produkty składające się niemal w pełni z glukozy. Innymi słowy, sprzedaje cukier w różnej postaci i o różnym smaku.

W 2011 roku spółka złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na tzw. oświadczenia zdrowotne o treści: „glukoza ulega metabolizmowi w normalnym procesie metabolizmu energetycznego w organizmie”, „glukoza wspomaga aktywność fizyczną” „glukoza przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego”, „glukoza przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego podczas ćwiczeń” i „glukoza przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania mięśni podczas ćwiczeń”. W dużym uproszczeniu Dextro Energy chciała swoje produkty reklamować tymi hasłami.