Planowane zmniejszenie opłat egzekucyjnych i objęcie ich VAT może spowodować utratę pracy przez 9 tys. osób zatrudnionych w kancelariach komorniczych – wynika z raportu PwC przedstawionego wczoraj przez Krajową Radę Komorniczą.
Według tych analiz dochody finansów publicznych mogą być uszczuplone nawet o 249 mln zł rocznie. Do tego nawet 57 proc. kancelarii jest zagrożonych uzyskaniem ujemnego wyniku finansowego.
„Perturbacje w działalności komorniczej mogą prowadzić do zwiększenia zatorów płatniczych, które już w tej chwili są istotnym elementem utrudniającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce” – czytamy w raporcie. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, autora projektowanych zmian w prawie, obawy komorników są mocno przesadzone.