Jako „ciekawą intelektualnie” ocenił Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, propozycję, aby prawo zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa miały grupa 20 sędziów oraz stowarzyszenia zrzeszające orzeczników.Pomysł ten pojawił się podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która pracowała nad rządowym projektem zmian w ustawie o KRS. Autorem propozycji był poseł Robert Kropiwnicki (PO). I choć jego poprawka, mająca na celu wprowadzenie takiego przepisu do projektu, przepadła w głosowaniu, to przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przyznali, że również ich zdaniem istnieje możliwość poszerzenia katalogu podmiotów upoważnionych do zgłaszania kandydatów na członków KRS. Jak stwierdził wiceminister Warchoł, propozycja posła Kropiwnickiego miała jednak tę słabość, że nie uwzględniała wyposażenia w to uprawnienie innych gremiów prawniczych, takich jak np. Naczelna Rada Adwokacka czy Krajowa Rada Radców Prawnych.