Choć trybunał strasburski już blisko dwa lata temu orzekł, że obowiązujące w Polsce zasady przedłużania pobytu w schroniskach dla nieletnich naruszają wolność osobistą, rząd wciąż nie poprawił przepisów.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła właśnie z petycją do senatorów o dostosowanie regulacji do wytycznych ETPC.
Chodzi o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zakłada ona, że okres pobytu w schronisku dla nieletnich nie może trwać dłużej niż trzy miesiące, zanim sprawa zostanie skierowana na rozprawę. Potem, zgodnie z dotychczasową praktyką, nie jest wymagane osobne postanowienie o przedłużeniu pobytu w ośrodku. Sąd musi jedynie mieć na uwadze, aby łączna długość pobytu nieletniego w schronisku, do chwili wydania wyroku w pierwszej instancji, nie przekroczyła roku.
Przepisy te zakwestionował ETPC w wyroku w sprawie Grabowski przeciwko Polsce. A w szczególności podkreślił, że sądy powinny regularnie kontrolować, czy wciąż są podstawy do pobytu nieletniego w schronisku. W odpowiedzi rząd zainicjował zmiany w regulaminie sądów powszechnych. Przeprowadzono także szkolenia dotyczące praw nieletnich. Zdaniem Fundacji Helsińskiej to jednak za mało – odpowiednie gwarancje powinny bowiem znaleźć się w ustawie, a nie regulaminie (zwrócił na to też uwagę Komitet Ministrów Rady Europy).