statystyki

Absolutorium: Wniosek komisji rewizyjnej nie wiąże rady powiatu

autor: Marcin Nagórek12.04.2017, 17:00
Warto zauważyć, że komisja rewizyjna nie jest organem kontrolnym powiatu, ale aparatem pomocniczym rady, za pomocą którego wykonuje swoją funkcję kontrolną

Warto zauważyć, że komisja rewizyjna nie jest organem kontrolnym powiatu, ale aparatem pomocniczym rady, za pomocą którego wykonuje swoją funkcję kontrolnąźródło: ShutterStock

Nasza komisja rewizyjna zamierza wystąpić do rady powiatu z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium zarządowi powiatu. Rada powiatu uważa jednak, że taki wniosek nie przejdzie, a wtedy będzie głosować nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium. Czy taka uchwała – wbrew komisji rewizyjnej – będzie prawidłowa? Wniosek komisji rewizyjnej podlega opinii regionalnej izby obrachunkowej, więc chyba ma moc wiążącą?

W najbliższych miesiącach rozstrzygnie się kwestia absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego podejmowanego uchwałą rady (sejmiku). Z art. 16 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) wynika, że uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. W ostatnich latach zdarzały się przypadki, w których regionalne izby obrachunkowe unieważniały uchwały organów stanowiących podjęte niezgodnie z intencją – wnioskiem komisji rewizyjnej. Pytanie dotyczy powiatu, dlatego punktem wyjścia jest ustawa o samorządzie powiatowym.

Zgodnie z art. 12 pkt 6 tej ustawy do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu. Natomiast zgodnie z art. 16 ust. 3 komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia (lub nie) absolutorium zarządowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Jednak z art. 16 ust. 3 w powiązaniu z art. 12 pkt 6 nie sposób wywodzić tezy, że rada powiatu jest związana wnioskiem komisji w zakresie projektu uchwały.

Jak wskazał NSA w wyroku z 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt II GSK 521/13): „Fakt, że wniosek komisji rewizyjnej dotyczył nieudzielania absolutorium, nie krępuje rady powiatu i nie stoi na przeszkodzie przeprowadzeniu głosowania w przedmiocie udzielenia absolutorium, w przypadku gdy w następstwie wniosku komisji rewizyjnej dotyczącego nieudzielania absolutorium, rada powiatu nie podjęła uchwały w przedmiocie nieudzielania absolutorium”.

Warto zauważyć, że komisja rewizyjna nie jest organem kontrolnym powiatu, ale aparatem pomocniczym rady, za pomocą którego wykonuje swoją funkcję kontrolną. Innymi słowy nie działa samodzielnie, ale może wykonywać te czynności wyłącznie w zakresie i trybie ustalonym przez radę i przedstawia jej wyniki kontroli wraz z wnioskami. Podstawowym zadaniem komisji jest kontrola wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Warto przytoczyć fragment z uzasadnienia wyroku WSA w Gdańsku z 8 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Gd 1499/14), w którym wskazano, że: „Wniosek komisji rewizyjnej w tej sprawie podlega wprawdzie zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową, niemniej opinia w tej sprawie nie ma dla rady mocy wiążącej. Należy też dodać, że wniosek komisji nie podlega głosowaniu, a jedynie ma służyć wzbogaceniu obrazu i poszerzeniu wiedzy rady gminy o stopniu wykonania jej własnego budżetu”.


Pozostało 58% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane