statystyki

Na dochodzeniu przedawnionego roszczenia można dodatkowo stracić

autor: Marcin Nagórek11.04.2017, 08:39; Aktualizacja: 11.04.2017, 11:16
Możliwości uniknięcia kosztów daje ewentualnie art. 102 k.p.c., który stanowi, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej nimi w ogóle

Możliwości uniknięcia kosztów daje ewentualnie art. 102 k.p.c., który stanowi, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej nimi w ogóleźródło: ShutterStock

Skierowałem pozew przeciw kontrahentowi o zapłatę 8 tys. zł w postępowaniu upominawczym. Chodziło o towary sprzedane w końcu 2014 r. On odpowiedział, że sprawa jest przedawniona, bo tego typu roszczenia przedawniają się po dwóch latach, a nie po trzech, jak sądziłem. Wobec czego cofnąłem pozew, nie doszło do rozprawy. Teraz kontrahent poinformował mnie, że sąd zapewne obciąży mnie kosztami procesu w postaci zapłaty dla jego pełnomocnika. Czy to możliwe? Czy mogę uniknąć tych kosztów, skoro byłem zwolniony przez sąd od opłaty od pozwu?

Niestety, roszczenia, o których mowa, rzeczywiście przedawniają się z upływem dwóch lat. Wynika to z art. 554 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Ustawodawca określił w nim, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem dwóch lat.

Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 2013 r. (sygn. akt IV CSK 151/13): „Regulacja art. 554 k.c., stanowiąca lex specialis wobec art. 118 k.c., odnosi się wyłącznie do podmiotów w tym przepisie wskazanych. Krótszy, bo dwuletni termin dochodzenia przez sprzedawców roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie ich przedsiębiorstwa, czyli prowadzonej działalności gospodarczej, ma na celu ich skłonienie do możliwie najszybszego rozliczenia się z kontrahentami w celu stabilizacji i przyspieszenia obrotu gospodarczego”.

Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku – tak wynika z art. 203 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Z kolei w par. 2 wymienionego artykułu wskazano, że pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. Natomiast w par. 3 w pierwszym zdaniu określono, że w razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje ją i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Z tymi normami pozostaje zaś w korelacji art. 355 par. 1 k.p.c., który stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Skoro więc przedsiębiorca cofnął pozew, to zapewne sąd umorzy postępowanie na podstawie art. 203 par. 2 (zdanie drugie) w związku z art. 355 par. 1 k.p.c. Skutkiem tego orzeczenia będzie m.in. zasądzenie od niego kosztów na rzecz kontrahenta. Zgodnie bowiem z art. 98 par. 1 k.p.c. będzie uznany za przegrywającego spór, a to w konsekwencji prowadzi do obowiązku pokrycia kosztów przeciwnika.


Pozostało jeszcze 29% treści

Czytaj wszystkie artykuły na gazetaprawna.pl oraz w e-wydaniu DGP
Zapłać 97,90 zł Kup abonamentna miesiąc
Mam kod promocyjny
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane