statystyki

Na dochodzeniu przedawnionego roszczenia można dodatkowo stracić

autor: Marcin Nagórek11.04.2017, 08:39; Aktualizacja: 11.04.2017, 11:16
Możliwości uniknięcia kosztów daje ewentualnie art. 102 k.p.c., który stanowi, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej nimi w ogóle

Możliwości uniknięcia kosztów daje ewentualnie art. 102 k.p.c., który stanowi, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej nimi w ogóleźródło: ShutterStock

Skierowałem pozew przeciw kontrahentowi o zapłatę 8 tys. zł w postępowaniu upominawczym. Chodziło o towary sprzedane w końcu 2014 r. On odpowiedział, że sprawa jest przedawniona, bo tego typu roszczenia przedawniają się po dwóch latach, a nie po trzech, jak sądziłem. Wobec czego cofnąłem pozew, nie doszło do rozprawy. Teraz kontrahent poinformował mnie, że sąd zapewne obciąży mnie kosztami procesu w postaci zapłaty dla jego pełnomocnika. Czy to możliwe? Czy mogę uniknąć tych kosztów, skoro byłem zwolniony przez sąd od opłaty od pozwu?

Niestety, roszczenia, o których mowa, rzeczywiście przedawniają się z upływem dwóch lat. Wynika to z art. 554 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Ustawodawca określił w nim, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem dwóch lat.

Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 23 października 2013 r. (sygn. akt IV CSK 151/13): „Regulacja art. 554 k.c., stanowiąca lex specialis wobec art. 118 k.c., odnosi się wyłącznie do podmiotów w tym przepisie wskazanych. Krótszy, bo dwuletni termin dochodzenia przez sprzedawców roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie ich przedsiębiorstwa, czyli prowadzonej działalności gospodarczej, ma na celu ich skłonienie do możliwie najszybszego rozliczenia się z kontrahentami w celu stabilizacji i przyspieszenia obrotu gospodarczego”.

Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku – tak wynika z art. 203 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Z kolei w par. 2 wymienionego artykułu wskazano, że pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. Natomiast w par. 3 w pierwszym zdaniu określono, że w razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje ją i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Z tymi normami pozostaje zaś w korelacji art. 355 par. 1 k.p.c., który stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Skoro więc przedsiębiorca cofnął pozew, to zapewne sąd umorzy postępowanie na podstawie art. 203 par. 2 (zdanie drugie) w związku z art. 355 par. 1 k.p.c. Skutkiem tego orzeczenia będzie m.in. zasądzenie od niego kosztów na rzecz kontrahenta. Zgodnie bowiem z art. 98 par. 1 k.p.c. będzie uznany za przegrywającego spór, a to w konsekwencji prowadzi do obowiązku pokrycia kosztów przeciwnika.


Pozostało 29% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane