- Powinniśmy wcześniej przystąpić do tej reformy. To jest ostateczny czas i nie będziemy się z niej wycofywać – stwierdziła B. Szydło, komentując wpisanie kontrowersyjnego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do porządku rozpoczynającego się trzydniowego posiedzenia sejmu.

Jak dodała, są różne opinie na temat tego projektu, dlatego rozpoczęły się prace w komisji i parlamencie nad wprowadzeniem ewentualnych poprawek.

Premier podkreśliła, że jest to kolejna z dużych reform zapowiedzianych przez rząd. Zaznaczyła również, że bierze pełną odpowiedzialność za rządowe projekty ustaw, które trafiają do sejmu.

Projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejścia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów. Ich następców wybrałby już Sejm. Projekt został skrytykowany m.in. przez: opozycję, środowiska sędziowskie, Rzecznika Praw Obywatelskich i niektóre organizacje pozarządowe.