Beata Marczak jest od 24 marca nowym zastępcą prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji - podała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

Marczak jest prokuratorem Prokuratury Krajowej. Absolwentka prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w wymiarze sprawiedliwości zaczęła w 1993 r. Pracowała w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty; Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, a następnie, do 2007 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi. W latach 2007-2009 była delegowana do Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym do wydziału zamiejscowego w Łodzi. 15 marca 2016 r. została naczelnikiem łódzkiego wydziału zamiejscowego departamentu Prokuratury Krajowej ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji.

W połowie marca Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej, potwierdziła że wiceprokurator generalny Marek Pasionek ma już nie nadzorować pionów prokuratury ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji, lecz skoncentruje się na śledztwach związanych z katastrofą smoleńską. Według prokuratury, powodem zmian jest zwiększający się zakres obowiązków w pionie, który nadzorował Pasionek.

Zastępców Prokuratora Generalnego powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej premier, na wniosek szefa PG, po zaopiniowaniu przez prezydenta.