Zgodnie z art. 122 konstytucji "przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją".

Trybunał uznał w czwartek przepisy nowelizacji Prawa o zgromadzeniach, zaskarżone przed ich podpisaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę, za zgodne z konstytucją. Prezydent zaskarżył m.in. regulacje z nowelizacji odnoszące się do nowego typu zgromadzeń - zgromadzeń cyklicznych.

Surówka-Pasek odpowiadając na pytania dziennikarzy po ogłoszeniu wyroku powiedziała, że prezydent postąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w konstytucji.

Czworo z 11 orzekających w sprawie sędziów TK zgłosiło zdanie odrębne do wyroku - część z nich wskazywała m.in. na wadliwy - ich zdaniem - skład TK wyznaczony do rozpatrzenia tej sprawy.

Dodała, że o składzie, który rozpatruje sprawę, decyduje TK. "Skład wyznaczony został, rozprawa się odbyła" - zaznaczyła Surówka-Pasek.