Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego stale zamieszkałemu poza Warszawą przysługuje: bezpłatne zakwaterowanie w stolicy; zwrot kosztów przejazdu po Polsce i dodatek za rozłąkę z rodziną - podało we wtorek Biuro TK. Sędziów takich jest ośmioro, w tym Julia Przyłębska, prezes TK.

"Koszty dojazdu pani prezes są analogiczne do tych, jakie Biuro TK ponosi na zakup kart sieciowych na przejazdy PKP w granicach Polski i uprawnień do zniżki dla innych sędziów TK" - dodano.

Komunikat, jak poinformowano, wydano w związku z "nieprawdziwą informacją, sugerującą jakoby zamieszkiwanie prezes TK Julii Przyłębskiej poza Warszawą, będącą miejscem siedziby TK, stanowiło dodatkowe koszty dla budżetu państwa i w konsekwencji podatników".

TK przedstawił zestawienie kosztów na zakup rocznych kart sieciowych (na przejazdy PKP w granicach Polski), uprawnień do zniżki na przejazdy PKP z ulgą 50 proc. oraz miesięcznego czynszu za najem mieszkań dla sędziów TK mieszkających poza Warszawą.

Koszty dojazdu do siedziby TK sędziego pokrywane są z budżetu Trybunału. Biuro TK realizuje to, dokonując zakupu imiennej karty sieciowej na przejazdy PKP wraz z uprawnieniami do 50 proc. zniżki na przejazdy PKP (czyli legitymacją), ważnej na terenie Polski.

Według komunikatu TK, roczny koszt karty sieciowej na 2017 r. jest taki sam dla wszystkich sędziów (z wyjątkiem Stanisława Biernata, któremu w czerwcu br. upływa kadencja) i wynosi 7900 zł. Karty te mają sędziowie: Przyłębska, Biernat (koszt karty do czerwca br. - 4200 zł), Henryk Cioch, Leon Kieres, Lech Morawski, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Piotr Tuleja oraz Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.

Wszyscy mają też legitymację PKP uprawniającą do zniżki 50 proc. Ich koszt roczny na 2017 r. to 544 zł.

Miesięczny czynsz najmu za mieszkanie to: dla sędzi Przyłębskiej - 3200 zł; Biernata - 2650 zł; Ciocha - 2700 zł; Kieresa - 2500 zł; Morawskiego - 4000 zł (z tej kwoty 1300 zł opłaca on sam); Pyziak-Szafnickiej - 2500 zł; Tulei - 2700 zł; Wronkowskiej-Jaśkiewicz - 2500 zł.

Dodatek z tytułu rozłąki z rodziną pobierają: Wronkowska-Jaśkiewicz, Pyziak-Szafnicka, Kieres i Tuleja. Wysokość świadczenia jest zależna od liczby dni spędzonych w danym miesiącu w miejscu pracy i wynosi średnio ok. 500 zł - podał TK.