Niniejszym odcinkiem rozpoczynamy omówienie poszczególnych trybów udzielania zamówień publicznych. Poniżej prezentujemy praktyczne komentarze do procedury przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego. Tak więc oprócz zaprezentowania dwóch podstawowych trybów udzielania zamówień przedstawiamy procedury stwarzające większą elastyczność, chociażby w doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia oraz warunków przyszłej umowy. Znajomość praktycznego zastosowania tych trybów może się przyczynić do wyboru wykonawcy oferującego z punktu widzenia zamawiającego najbardziej optymalny sposób realizacji zamówienia.

Dużo miejsca poświęcamy (zarówno w formie przykładów, jak i poglądów judykatury) w tej części także problematyce wadium w postępowaniu, która to instytucja ciągle wywołuje wiele kontrowersji, jak chociażby w zakresie wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Treść komentarza jest dostępna w eDGP >>>>>>>>

Poprzednie części komentarza ukazały się:

cz. I – 22 listopada 2016 (DGP nr 225),

cz. II – 20 grudnia 2016 r. (DGP nr 245),

cz. III – 24 stycznia 2017 r. (DGP nr 16).

Następna część komentarza ukaże się 21 marca 2017 r.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI

W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

● z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

● z 5 lipca 2001 r. o cenach

● z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

● z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

● z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

● z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

● z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

● z 12 grudnia 2012 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

● z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

● z 14 grudnia 2012 r. o odpadach

● z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

● z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

● z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach dgp na www.edgp.gazetaprawna.pl