PG zwrócił się do trybunału o zbadanie uchwały Sejmu z 2010 r., na mocy której sędziami TK zostali Stanisław Rymar, Piotr Tuleja i Marek Zubik. Zbigniew Ziobro przekonywał, że ich wybór dokonany został wbrew konstytucji, gdyż nie miał charakteru indywidualnego. PG wywiódł to z faktu, iż uchwała zawierała zbiorczo trzy nazwiska. Z tą tezą podczas wczorajszego posiedzenia polemizowali posłowie opozycji, wskazując, że głosowanie nad każdą kandydaturą odbywało się oddzielnie. Jednak na zajęciu przez komisję negatywnego stanowiska zaważyły racje Biura Analiz Sejmowych, które przypomniało, że TK już się wypowiadał na temat możliwości badania tego rodzaju aktów. I uznał, że nie może ich kontrolować.