Pracują w niebezpiecznych warunkach i potrzebują dodatkowych gwarancji. Z zapowiedzi płynących z resortu sprawiedliwości wynika, że je dostaną.
86 proc. kuratorów sądowych w trakcie wykonywania czynności służbowych zostało znieważonych bądź też uczestniczyło w zdarzeniach zagrażających ich bezpieczeństwu. Mowa tu o naruszeniu nietykalności cielesnej, napaściach czy wywieraniu wpływu na czynności urzędowe. Takie dane płyną z opublikowanego właśnie raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, którym objętych zostało ponad 2,5 tys. kuratorów. Tylko 2,2 proc. spośród nich uważa, że wykonywanie ich zawodu nie jest stresujące.
Praca w napięciu