Kupiłem przez internet grę komputerową na nośniku DVD. Po kilku dniach stwierdziłem, że nie spełnia ona moich oczekiwań i odesłałem ją sprzedawcy. Ten nie przyjął mojej rezygnacji. Stwierdził, że zwrot w tym przypadku nie jest możliwy. Czy miał rację - pyta pan Adrian z Siedlec.

Tak. Niektórych towarów kupionych przez internet sprzedawca może nie przyjąć.

Sklepy internetowe nie mają obowiązku uwzględniać rezygnacji z umowy i przyjmować zwrotu towarów, gdy konsument odeśle płytę z usuniętym (lub uszkodzonym) oryginalnym opakowaniem. W przypadku zerwania foliowego zabezpieczania płyty ciężko będzie się również powoływać przed sprzedawcą na fakt otrzymania towaru z wadliwym opakowaniem. Przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnić zwrot tylko, gdy konsument udokumentuje ten fakt protokołem sporządzonym w obecności i podpisanym przez listonosza lub kuriera.

Przepisy przewidują także inne wyjątki od zasady, zgodnie z którą konsument może bez podania przyczyn zrezygnować z towaru i odesłać go sprzedawcy w ciągu 10 dni od momentu doręczenia paczki. Prawo to nie przysługuje w przypadku zakupu akcji czy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Podobnie będzie w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Nie można też zrezygnować ze świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (głównie artykuły spożywcze z krótką datą ważności), usług związanych z dostarczaniem prasy oraz usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 10 ust. 3 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).