Wskazówki przynosi dzisiejszy poradnik. Te strony poświęcamy takim zagadnieniom, jak np. prawa konsumentów w razie stwierdzenia wad w zakupach dokonanych czy to w ramach świątecznej promocji, czy w sklepie internetowym. Odpowiadamy na pytania o obowiązki kierowców, odpowiedzialność za niewykonaną usługę przewoźników i biur podróży, wyjaśniając np., czy firma może dowolnie zmieniać ceny wycieczek. Wskazujemy wreszcie, gdzie można udać się po pomoc w przypadku powstałych sporów i jaki sąd je rozstrzyga, jeśli nie uda się sprawy zakończyć polubownie.

iwona.jackowska@infor.pl