Pawelec, doktor habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza prawa i procedury karnej oraz prawa gospodarczego. Jako adwokat występował w sprawach z dziedziny przestępczości gospodarczej, giełdowej i skarbowej, ochrony dóbr prawnych podmiotów korporacyjnych oraz w postępowaniach ekstradycyjnych.

Wczoraj komisja sejmowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pawelca. MSZ przedstawi ją teraz Radzie UE, która podejmie ostateczną decyzję. Potrzeba wskazania nowego polskiego kandydata do Sądu UE wynika z reformy unijnego sądownictwa, która zakładała podwojenie liczby sędziów tej jednostki od 2016 r. Polska uzyskała prawo zgłoszenia dwóch dodatkowych osób do składu sądu. Pierwszym została dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, mianowana w 2016 r.