statystyki

Co zrobić, gdy strony w postępowaniu administracyjnym zostały nieprawidłowo ustalone

autor: Dr Jacek Murzydło, Magdalena Piotrowska30.12.2016, 16:00
przedsiębiorca prawo

W przeważającej części przypadków strona bierze udział w postępowaniu od dnia otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania lub od dnia doręczenia przez nią żądania do organuźródło: ShutterStock

Niekiedy organ się dowiaduje, że istnieją podmioty, które dotychczas nie brały udziału w postępowaniu, choć powinny, lub odwrotnie - niektóre uczestniczące wcale stronami nie są. Takie sytuacje wymagają reakcji.

Oczywistą kwestią jest to, że organ prowadzący postępowanie administracyjne powinien precyzyjnie ustalić jego strony. Podmiot mający przymiot strony posiada bowiem uprawnienia, które przysługują mu w sposób bezwzględny, a najważniejszym z nich jest prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu. Optymalne jest, co oczywiste, ustalenie stron postępowania już przed jego wszczęciem. Niekiedy jednak dopiero w jego trakcie się okazuje, że podmioty, które uznano za strony, stronami nie są, bądź też, że nie ustalono wszystkich stron postępowania.

Wątpliwości w praktyce

Zgodnie z art. 28 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.; dalej: k.p.a.) „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Definicja ta w praktyce rodzi niejednokrotnie wątpliwości interpretacyjne. Skutkiem tego jest liczne orzecznictwo sądowe, wyjaśniające, jak należy rozumieć ten przepis. Jego szczegółowe omówienie przekracza możliwości objętościowe niniejszego artykułu, warto jednak wyjaśnić, że zgodnie z orzecznictwem sądowym „interes prawny to osobisty, konkretny i aktualnie prawnie chroniony interes, który może być realizowany na podstawie określonego przepisu, bezpośrednio wiążący się z indywidualnie i prawnie chronioną sytuacją strony. O istnieniu tego interesu można mówić, gdy istnieje związek o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa administracyjnego a sytuacją prawną konkretnego podmiotu prawa, polegającą na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację tego podmiotu na gruncie administracyjnoprawnym” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2016 r., sygn. akt II OSK 2148/14). Interesu prawnego nie należy przy tym mylić z interesem faktycznym, który nie stanowi przesłanki uznania podmiotu za stronę postępowania, a oznacza sytuację, w której podmiot jest zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, lecz nie znajduje to oparcia w przepisach prawa materialnego powszechnie obowiązującego (tak m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 maja 2016 r., sygn. akt VII SA/ /Wa 1622/15).

Poza definicją strony zawartą w art. 28 k.p.a. definicje takie znaleźć możemy także w innych ustawach. Zawierające je przepisy uznać należy za przepisy szczególne, co oznacza, że znajdują one zastosowanie przed przepisem ogólnym zawartym w art. 28 k.p.a. (por. m.in. wyrok NSA w Warszawie z 23 lutego 2016 r., sygn. akt II OSK 1980/14). Za przykład takich definicji wskazać można chociażby definicje przedstawione w:

1) art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zgodnie z którą stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu;


Pozostało 81% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane