statystyki

NSA o związkach jednopłciowych: O więzi z Polską decyduje nie tylko małżeństwo

autor: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz28.12.2016, 07:56; Aktualizacja: 28.12.2016, 08:00
obrączki,ślub, małżeństwo

W świetle obowiązującego prawa nie ulega wątpliwości, iż małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny ma szczególną wagę i znajduje się pod ochroną państwa.źródło: ShutterStock

Kolejny przełomowy wyrok w sprawie uprawnień związków jednopłciowych. Po uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z lutego 2016 r., uznającej partnera lub partnerkę tej samej płci za osobę najbliższą w rozumieniu prawa karnego, przyszła kolej na ustalenie, czy wieloletni związek osób tej samej płci może świadczyć o związkach z Polską. W wyroku NSA orzekł, że jak najbardziej (sygn. akt II OSK 2982/14).

Sprawa, na kanwie której wydany został wyrok NSA, dotyczyła odmowy wydania zezwolenia na nabycie udziału w lokalu mieszkalnym przez obywatela Chile. Zgodnie z ustawą z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r. poz. 1380 ze zm.), nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca wymaga zezwolenia. Jest ono wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji (art. 1 ust. 1 ustawy). Warunkiem otrzymania zezwolenia jest złożenie wniosku, w którym cudzoziemiec wykaże, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą Polską, zaś samo nabycie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a  także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa (art. 1a ust. 1 ustawy). Okoliczności, które mogą świadczyć o więzi cudzoziemca z Polską, zostały przykładowo wymienione w art. 1a ust. 2 ustawy – np. małżeństwo z Polakiem, posiadanie polskiego pochodzenia, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski. Co do zasady spod obowiązku uzyskania zezwolenia wyłączone jest nabycie przez cudzoziemca lokalu mieszkalnego (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy), chyba że mieszkanie położone jest w strefie nadgranicznej. Oznacza to, że cudzoziemiec, który zamierza kupić mieszkanie np. w Jeleniej Górze, Zakopanem, Gdańsku czy Sopocie, musi zwrócić się do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o  wydanie zezwolenia (wykaz gmin położonych w strefie nadgranicznej określony został w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 sierpnia 2005 r.). Minister może odmówić, np. jeśli uzna, że więź cudzoziemca z Polską nie istnieje. Tak było w odniesieniu do obywatela Chile w niniejszej sprawie.

Fernando G. wskazał, że pięć lat temu zawarł w Wielkiej Brytanii związek partnerski z Polakiem. Aczkolwiek w  chwili składania wniosku mieszkał z partnerem w Wielkiej Brytanii, w przyszłości zamierzali przenieść się do Gdańska, stąd plany kupna mieszkania. Minister odmówił jednak wydania zezwolenia, wskazując, że zawarcie związku partnerskiego z Polakiem pod prawem brytyjskim nie może być równoznaczne z zawarciem małżeństwa. Aczkolwiek organ wskazał, że katalog okoliczności świadczących o więzi z Polską, wymieniony w art. 1a ust. 2 ustawy, ma charakter przykładowy, na co wskazują słowa „w szczególności”, przesłanki te mają „określony ciężar gatunkowy”. Związek małżeński – jak należy się domyślać, w  przeciwieństwie do związku partnerskiego – świadczy o poważnych, trwałych i realnych związkach z Polską. Minister stwierdził, że po stronie cudzoziemca istnieje więź o charakterze subiektywnym z obywatelem Polski, nie zaś więź z krajem.

Powyższa ocena została podzielona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. WSA zaskakująco dużo miejsca w uzasadnieniu poświęcił statusowi związków partnerskich i swobodzie państw członkowskich UE w  regulowaniu tej kwestii, odnosząc się w mniejszym stopniu do meritum sprawy. Fakt pozostawania we wspólnym pożyciu zdaniem WSA nie posiada szczególnej doniosłości i ciężaru gatunkowego – „formą wspólnego pożycia na tyle istotną, aby uzasadniała powstanie więzi wnioskującego z RP jest wyłącznie związek małżeński”. Z tych względów WSA nie zbadał okoliczności faktycznych odnoszących się do ewentualnej więzi wnioskodawcy z Polską, lecz z góry przesądził, że więź taka nie istnieje. Z wyroku WSA wynika, że analogiczne rozstrzygnięcie wydane byłoby w kontekście pary heteroseksualnej, np. związku obcokrajowca z obywatelką polską, którzy żyliby w  konkubinacie.


Pozostało jeszcze 49% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane